Vad är självledarskap?.

Vi pratar ofta om vår “självledarskap” här på Trimero, men vad menar vi egentligen? Sätt på dig simfötterna, för nu ska vi dyka ner i djupet av självledarskapshavet. Där finner vi fyra olika perspektiv –  som alla är lika viktiga för att organisationen ska genomsyras av individuellt ansvarstagande, kreativitet, samskapande, genuina relationer, flexibilitet, snabbrörlighet… Jaja, ni fattar! Nu dyker vi:

Självledarskap i struktur

En viktig del för att möjliggöra självledarskap är ju själva strukturen, ramverket, spelplanen. Hur går saker till? För att främja självledarskapet behöver vi medvetet skapa en flexibel organisationsstruktur där beslutskraft och ansvar är decentraliserat. På Trimero har vi en beslutsprocess vars princip är att vem som helst kan fatta vilket beslut som helst förutsatt att man följer vår beslutsprocess. 

Det är en missuppfattning att självledande organisationer saknar struktur. Skillnaden är att den oftast skapas organiskt, från de som jobbar i verksamheten, snarare än uppifrån toppen. Det är en struktur byggd i lera istället för cement, i ständig förändring till vad som behövs. 

Självledarskap i kultur

Självledarskap tar oss också in i hjärtat av vår kultur. Vi strävar efter att skapa en atmosfär som uppmuntrar gemenskap, lärande och autonomi, där alla känner sig fria att vara sig själva och trygga med att be om hjälp. Och visst, hierarkier finns, men de bildas organiskt baserat på kompetens, erfarenhet och insikt, snarare än formella titlar. I denna miljö följer värderingar naturligt, inte som toppstyrda riktlinjer, utan snarare som resultat av vårt kollektiva beteende.

Självledarskap är inte ensamledarskap. Eftersom vi vet att alla får mycket individuellt ansvar strävar vi efter att skapa en stark samarbetskultur där vi stöttar varandra i vårt arbete. Vi hittar ofta på roliga saker utanför jobbet för att skapa en stark sammanhållning med relationer som sträcker sig längre än våra yrkesroller. “Culture eats strategy for breakfast” sa en vis man.

Självledarskap i tankesätt

Självledarskap är också ett sätt att tänka. Det handlar om att utveckla självinsikt, förstå sina styrkor och svagheter, värderingar, mål och motivationer. Det handlar om att se sig själv som en del av ett större sammanhang. Att lyfta perspektivet från sina egna uppgifter till teamet, till företaget, och bortom. Det handlar om att utveckla insikter om hur vi påverkas av vår omgivning och hur vi kan påverka den tillbaka. Jag behöver också utveckla min förmåga kasta mig in i osäkerheten av att lita på andra, att utgå från att mina kollegor vill väl.

Självledarskap i beteendet

När vi talar om självledarskap i beteendet, talar vi om konkreta handlingar. Det handlar om att ta ansvar för de problem som uppstår, att vara proaktiv, att be om hjälp när det behövs, att ta ansvar för sina relationer, och att äga upp till misstag snarare än att skylla på andra eller omständigheter. Listan kan göras längre, men den grundläggande principen är densamma: ägarskap.

Så, det är dags för oss att simma upp till ytan efter vår djupdykning i självledarskapets vatten. Vi har utforskat dess mångfacetterade aspekter: struktur, kultur, tankesätt och beteende. Men kom ihåg, detta var bara en snabbtitt. Självledarskapets djup är både utmanande och berikande.

Tack för att du dykte ner i djupen med oss. Låt oss fortsätta att utforska, lära och växa tillsammans i självledarskapets stora hav. Dyk gärna ner med oss igen – mer väntar på att upptäckas!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.